Hizmetler
Maden Hizmetlerimiz

Maden Hizmetlerimiz

Hızlı, teknolojik ve analitik çözümlerle, madencilik sektöründe verimli ve kar sağlayan üretimler için bir çok konuda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermekteyiz

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile gerçekleştirmiş oldukları tüketim ve üretim faaliyetleri sonucunda dünyada bir iz bırakmaktadırlar

Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ve İşletilmesi

Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ve İşletilmesi

İçme suyunun güvenilir olması, atık suların doğaya zarar vermeyecek şekilde deşarjı veya yeniden kullanımı hususunda arıtma tesislerine olan ihtiyaç artmıştır.


Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması

ÇED / ÇED Muafiyet / PTD Hizmetleri

ÇED / ÇED Muafiyet / PTD Hizmetleri

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması, ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması, ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması, ÇED Olumlu Belgesinin Alınması, ÇED Kapsam Dışı Yazısı

Yönetim Sistemleri Hizmetleri

Yönetim Sistemleri Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı,ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı


Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu; sanayi odalarına kayıtlı olan işletmeler, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir

Modelleme Çalışmaları

Modelleme Çalışmaları

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi; bazı emisyon ve yayılmaların sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi çökelmelerini belirlemek için yapılmaktadır

Ekosistem - RES Değerlendirme Raporları

Ekosistem - RES Değerlendirme Raporları

Çevre Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından HES ve RES projeleri kapsamında Ekosistem Değerlendirme Raporlarını ve Res Değerlendirme Raporlarını akademisyenler ile çalışmalarını yürütmekteyiz.


Sıfır Atık Hizmetimiz

Sıfır Atık Hizmetimiz

Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi olarak tanımlanan bir hedeftir

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Hava Kalitesi, Emisyon, İmisyon, Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları, Su Ve Atıksu Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gürültü, Titreşim, Toz Ölçümü

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Firmamız çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli belge ve raporları hazırlayarak, yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermektedir


Çevre İzin ve Lisans Alınması Hizmetlerimiz

Çevre İzin ve Lisans Alınması

Atık yönetimi ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygun şekilde ayrıştırılması ve lisanslı kuruluşlarla bertaraf edilmesi aşamalarını tecrübeli ekibimizle birlikte yürütmekteyiz.

Hidroloji Hizmetleri

Hidroloji Hizmetleri

Firmamız olarak Hidroloji hizmetlerimiz Hidroloji ya da su bilimi suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler konularında hizmet vermektedir.

Jeoloji ve Hidrojeoloji Hizmetlerimiz

Jeoloji ve Hidrojeoloji

Su, enerji ve maden kaynaklarının araştırılmasında bilgi teknolojileri tabanlı yer gözlem, jeolojik ve hidrojeolojik modelleme teknoloji hizmetleri sunmaktadır.


Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Grafik, Tablo ve Metin şeklinde raporlamaların sağlayamadığı coğrafi yakınlık, uzaklık, ilişki, benzerlik ve farklılıkların gösterilmesi hizmetler sunmaktadır.

Sera Gazı Danışmanlığı

Sera Gazı Danışmanlığı

Atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimidir. Sera gazı atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi atmosferdeki sıcaklığı artırarak iklim değişikliğine neden olurlar.