İş Sağlığı Güvenliği
Nilsu Çevre Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı Güvenliği

Kanunlar

 Deniz İş Kanunu
 İş Kanunu
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yönetmelikler

 Alt İşverenlik Yönetmeliği
 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik – Ekler
 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Ekler
 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik – Ekler
 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/Ab)
 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 Tozla Mücadele Yönetmeliği – Ekler
 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Tebliğler

 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği – Ekler
 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/11) – Ekler
 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ – Ekler
 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) – Ekler
 Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

Nilsu Çevre Danışmanlık

Geleceğimizi ve doğayı korumak için bizimle çalışmak ister misiniz?