Çevre Danışmanlığı
Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Firmamız çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli belge ve raporları hazırlayarak, yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermektedir

Çevre İzin ve Lisans Alınması Hizmetlerimiz

Çevre İzin ve Lisans Alınması

Atık yönetimi ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygun şekilde ayrıştırılması ve lisanslı kuruluşlarla bertaraf edilmesi aşamalarını tecrübeli ekibimizle birlikte yürütmekteyiz.

Hidroloji Hizmetleri

Hidroloji Hizmetleri

Firmamız olarak Hidroloji hizmetlerimiz Hidroloji ya da su bilimi suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler konularında hizmet vermektedir.


Jeoloji ve Hidrojeoloji Hizmetlerimiz

Jeoloji ve Hidrojeoloji

Su, enerji ve maden kaynaklarının araştırılmasında bilgi teknolojileri tabanlı yer gözlem, jeolojik ve hidrojeolojik modelleme teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Grafik, Tablo ve Metin şeklinde raporlamaların sağlayamadığı coğrafi yakınlık, uzaklık, ilişki, benzerlik ve farklılıkların gösterilmesi hizmetler sunmaktadır.

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Hava Kalitesi, Emisyon, İmisyon, Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları, Su Ve Atıksu Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gürültü, Titreşim, Toz Ölçümü


Sera Gazı Danışmanlığı

Sera Gazı Danışmanlığı

Atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimidir. Sera gazı atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi atmosferdeki sıcaklığı artırarak iklim değişikliğine neden olurlar.