Atık Danışmanlığı
Sıfır Atık Hizmetimiz

Sıfır Atık Hizmetimiz

Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi olarak tanımlanan bir hedeftir

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması

Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ve İşletilmesi

Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ve İşletilmesi

İçme suyunun güvenilir olması, atık suların doğaya zarar vermeyecek şekilde deşarjı veya yeniden kullanımı hususunda arıtma tesislerine olan ihtiyaç artmıştır.