Belgelendirme Danışmanlığı
Modelleme Çalışmaları

Modelleme Çalışmaları

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi; bazı emisyon ve yayılmaların sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi çökelmelerini belirlemek için yapılmaktadır

Ekosistem - RES Değerlendirme Raporları

Ekosistem - RES Değerlendirme Raporları

Çevre Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından HES ve RES projeleri kapsamında Ekosistem Değerlendirme Raporlarını ve Res Değerlendirme Raporlarını akademisyenler ile çalışmalarını yürütmekteyiz.

ÇED / ÇED Muafiyet / PTD Hizmetleri

ÇED / ÇED Muafiyet / PTD Hizmetleri

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması, ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması, ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması, ÇED Olumlu Belgesinin Alınması, ÇED Kapsam Dışı Yazısı


Yönetim Sistemleri Hizmetleri

Yönetim Sistemleri Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı,ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu; sanayi odalarına kayıtlı olan işletmeler, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir