Coğrafi Bilgi Sistemleri
Nilsu Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetlerimiz

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Grafik, Tablo ve Metin şeklinde raporlamaların sağlayamadığı coğrafi yakınlık, uzaklık, ilişki, benzerlik ve farklılıkların gösterilmesi hizmetler sunmaktadır.
•    Temel CBS Uygulamaları: 3D Modelleme ve Kot-Alan-Hacim Hesapları, Veri Analizi ve Sayısallaştırma, Koordinat Sistemi (Projeksiyon/Datum) Dönüşümleri, Topoloji Kurallarının Uygulanması.
•    Tematik Haritalama: Jeolojik, Hidrolojik, Hidrojeolojik (Geçirimlilik, Akifer Durumu vb.), EUNIS, CORINE, Orman, Arazi Varlığı, vb.
•    Biyolojik/Jeolojik Envanter Veritabanının Tasarımı ve Hazırlanması.
•    Peyzaj Onarım Planı CBS ve Haritalama Çalışmaları.
•    İlgili Kararlar Uyarınca CBS İle Yer Seçimi ve Raporu.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kişi, kurum ve kuruluşların yersel tabanlı veriler üzerinde yapacakları çalışmalarda karar vermelerine yardımcı olmaktadır. CBS, hem veri tabanı yönetimi hem inceleme hem örnekleme yeteneği hem de çalışmalar sırasında karar destek düzeneği gibi birçok ve önemli özellikleri içerisinde barındırmaktadır.
 

Nilsu Çevre Danışmanlık

Geleceğimizi ve doğayı korumak için bizimle çalışmak ister misiniz?

Nilsu Çevre Danışmanlık

Neler Yapıyor ?

GÜVEN

Nilsu Çevre olarak müşterilerimize tam, doğru ve zamanında hizmet vererek, hesapta olmayan sorunlar yaşatmaktan kaçınmak.

PROFESYONEL HİZMET

Nilsu Çevre olarak sizlere tamamen profesyonel olarak yönetmeliğe ve kurallara uygun bir şekilde hizmet vermektedir.

ULUSLARARASI KALİTE

Sektöründe her zaman öncü ve yenilikçi bir kuruluş olarak, yüksek kalite seviyesine erişerek Türkiye pazarında rekabet etmek.
GELİŞİM

Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme sağlayarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun çözümler sunmak.

EĞİTİM

Çalışanların firma amaç ve hedefleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini sağlamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalıcı çözümler üreterek, problemlerin oluşmasını engellemek ve kaliteli hizmet vermek için sürekli çalışmaktayız.